Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski w Świętochłowicach

ogłasza
zamówienie publiczne na realizację zadania:

"Dostawa autobusu i mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych"

termin składania ofert: 29 sierpnia 2014r. do godz. 10.00
otwarcie ofert nastąpi: 29 sierpnia 2014r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego

osoba odpowiedzialna: Artur Libor
tel./fax: 32 345 15 10
e-mail: tpd.swietochlowice@interia.pl

do pobrania (.pdf):

Ogłoszenie o przetargu (dodano: 21.08.2014 g.12.15)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dodano: 21.08.2014 g.12.15)
Załącznik nr 1 (dodano: 21.08.2014 g.12.15)
Załącznik nr 2 (dodano: 21.08.2014 g.12.15)
Załącznik nr 3 (dodano: 21.08.2014 g.12.15)
Załącznik nr 4 (dodano: 21.08.2014 g.12.15)
Załącznik nr 5 (dodano: 21.08.2014 g.12.15)
Załącznik nr 6 (dodano: 21.08.2014 g.12.15)
Załącznik nr 7 (dodano: 21.08.2014 g.12.15)


< < <