Pracownia Wolontaryjna

PRACOWNIA
WOLONTARYJNO-OPIEKUŃCZA

Galeria WTZW pracowni wolontaryjnej staramy się pomagać osobom starszym. W miarę naszych możliwości próbujemy rozświetlić ich życie. Bo oprócz robienia dla nich zakupów, posprzątania mieszkania, staramy się z nimi po prostu spędzić trochę czasu. Swoją obecnością, rozmową, zainteresowaniem próbujemy wnieść w ich życie odrobinę radości i miłości. Dzielimy się z nimi tym co mamy. Jednocześnie uczymy się wrażliwości na drugiego człowieka, na jego potrzeby i troski. Dzięki temu i my sami wiele korzystamy. Przekonujemy się, że my też możemy coś z siebie dać. Stajemy się dzięki temu lepszymi ludźmi. Otwartymi i szczerymi.