W Mysłowickim Ośrodku Kultury20. maja miało miejsce spotkanie z cyklu "Pokonać uprzedzenia" organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach pod patronatem Pana Prezydenta Miasta Mysłowice oraz ze specjalnym udziałem Pani Elżbiety Bieńkowskiej Minister Rozwoju Regionalnego i Pana Marka Plury Posła na Sejm RP. Spotkanie miało na celu promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Po panelach dyskusyjnych przyszła pora na część artystyczną, w której wystąpił integracyjny zespół muzyczny Tolerancja z Warsztatów terapii Zajęciowej TPD ze Świętochłowic.
W swoim czterdziestominutowym koncercie zespół przedstawił swój sposób na aktywizację i profesjonalne działania z zaangażowaniem osób niepełnosprawnych, co spotkało się z uznaniem licznej grupy znamienitych gości.


< < <