Pracownia Kulinarna

PRACOWNIA
KULINARNA

Galeria WTZW Pracowni Kulinarnej uczymy się samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych funkcji życiowych. Przygotowanie i spożywanie posiłków to nie tylko zaspokajanie podstawowej potrzeby jaką jest głód, ale możliwość wykazania się umiejętnościami, a często także szansa na odkrycie talentów kulinarnych. Poprzez udział w zajęciach nabywamy konkretne umiejętności takie jak: robienie zakupów z uwzględnieniem najkorzystniejszych cen towarów, planowanie listy zakupów, samodzielne przygotowanie posiłków, korzystanie z przepisów kulinarnych, znajomość zasad zdrowego żywienia, obsługa sprzętu AGD oraz przestrzeganie higieny przy sporządzaniu posiłków.